Wat is letselschade?

Wat is letselschade


Letselschade is het gevolg van een ongeval en kan zowel lichamelijke als geestelijke (immateriële) schade zijn, denk bijvoorbeeld aan whiplash of een medische fout.

Letselschade omvat echter ook materiële kosten die het gevolg zijn van het opgelopen letsel. Denk bijvoorbeeld aan inkomstenderving, schade aan kleren, je fiets of auto.

Letselschade omvat ook immateriële schade, zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. De vergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd.

Ter compensatie van de geleden schade kunnen slachtoffers de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de letselschade en een vergoeding claimen.

WAT TE DOEN BIJ LETSELSCHADE?

Letselschade is het gevolg van een ongeval en kan zowel lichamelijke als geestelijke (immateriële) schade zijn, denk bijvoorbeeld aan whiplash of een medische fout.

Letselschade omvat echter ook materiële kosten die het gevolg zijn van het opgelopen letsel. Denk bijvoorbeeld aan inkomstenderving, schade aan kleren, je fiets of auto.

Letselschade omvat ook immateriële schade, zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. De vergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd.

Ter compensatie van de geleden schade kunnen slachtoffers de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de letselschade en een vergoeding claimen.

Maar wat moet u nu doen bij letselschade? Hoe verloopt de schaderegeling? Op deze website informeren wij je verder.

HET 10 STAPPEN PLAN

In veel gevallen verloopt de afwikkeling van letselschadezaken zonder problemen. Normaal gesproken wordt de schade geregeld in onderling overleg tussen de belangenbehartiger van een slachtoffer en de veroorzaker of diens verzekeraar. De schaderegeling verloopt echter niet volgens vaste regels.

Schade Counseling maakt gebruik van de diensten van specialisten. Denk aan medische specialisten, keuringsartsen, arbeidsdeskundigen, juristen. Zij zijn jouw belangenbehartigers.

Schade Counseling hanteert een duidelijk 10 stappenplan:

 1. Neem contact op met Schade Counseling voor gratis advies
 2. Schade Counseling helpt bij het inschakelen van belangenbehartigers
 3. Schade Counseling en/of belangenbehartigers verzamelen juridisch en medisch bewijs
 4. Belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is
 5. Schade Counseling en/of belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de schade en vraagt een voorschot op de letselschadevergoeding aan
 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen
 7. Schade Counseling en/of belangenbehartigers inventariseren jouw in de toekomst nog te lijden schade
 8. Belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast
 9. De definitieve schade kan worden berekend
 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt de definitieve schade vastgelegd

HET RESULTAAT

Bij het verhalen van je schadeclaim kunnen zich drie situaties voordoen:

 • De aansprakelijke partij gaat akkoord

  Als de aansprakelijke partij bereid is het gevraagde schadebedrag te betalen, kunnen wij de zaak snel afwikkelen.
 • De aansprakelijke partij doet een tegenbod

  Als de aansprakelijke partij het niet eens is met het gevraagde schadebedrag en een tegenbod doet, dan ontstaat meestal een onderhandelingsfase, waarbij vaak alsnog een overeenkomst volgt. Je belangenbehartiger/jurist onderhandelt namens jou met de aansprakelijke partij en informeert je hierover.
 • De aansprakelijke partij wil niet onderhandelen

  Als de aansprakelijke partij het niet eens is met het gevraagde schadebedrag en ook niet wil onderhandelen, dan adviseren wij je over de haalbaarheid van de schadeclaim in een gerechtelijke procedure.